Tam Thốn Nhân Gian

Tam Thốn Nhân Gian

\"Cử đầu tam thốn vô thần minh, chưởng tâm tam thốn thị nhân gian\".

Ý nói: \"Ngước đầu lên ba thước không thấy thần đâu. Nơi ba tấc lòng bàn tay lại là nhân gian.\"

Trung Quốc từ xưa đã có câu: \"Đao thượng tam xích hữu thần minh\" - Những thứ tốt xấu trên đời này đều có thần minh chứng giám, muốn dối trá cũng không được. Thế nhưng nhân vật chính của Tam Thốn Nhân Gian chính là một kẻ ngạo nghễ, tự nắm giữ vận mệnh của cả nhân gian trong tay, có thể quản mọi thứ mà chẳng ai quản được hắn! Câu chuyện của hắn ra sao? Mời chư vị đồng đạo cùng thưởng thức!

Đây là bộ tiểu thuyết thứ 5 mà Nhĩ Căn viết tiếp sau Tiên Nghịch, Cầu Ma, Ngã Dục Phong Thiên và Nhất Niệm Vĩnh Hằng.

[Xem thêm...]

Chương mới nhất

Nạp linh thạch
Chương Linh thạch

Chương 230: Cơ Quan Các, Hoàng Sam!

0 Linh thạch

Chương 229: King Kong Giá Đáo!

0 Linh thạch

Chương 228: Đại Đạo Chí Giản

0 Linh thạch

Chương 227: Tiệc Quả Phiêu Miểu

0 Linh thạch

Chương 226: Cách Vật Trúc Cơ Pháp

0 Linh thạch

Chương 225: Quà sinh nhật

0 Linh thạch

Chương 224: Nắm Quyền Pháp Binh Các

0 Linh thạch

Chương 223: Ba Cái Cùng Chung Của Đời Người

0 Linh thạch

Chương 222: Cô Lang Khổng Đạo

0 Linh thạch

Chương 221: Độc Chiến Quần Hùng

0 Linh thạch

Danh sách chương

Nạp linh thạch
Loading...
Chương Linh thạch

Bình luận