Tu Chân Liêu Thiên Quần

Tu Chân Liêu Thiên Quần

Tống Thư Hàng vào một ngày đẹp trời đã gia nhập nhóm trao đổi những người thích truyện tiên hiệp. Tham gia nhóm đấy Thư Hàng cũng lấy một \\\"đạo hữu\\\" tương xứng.

Chủ đề chính của nhóm trao đổi này chính là à đủ loại phủ chủ, động chủ, chân nhân, thiên sư.

Ngay cả chủ hội trót làm thất lạc chó cảnh cũng gọi là \\\"yêu khuyển\\\" bỏ nhà đi.

Cả ngày là những câu chuyện luyện đan, xông bí cảnh, luyện công kinh nghiệm gì đấy.

Đột nhiên có một ngày, hồi lâu lặn xuống nước hắn đột nhiên phát hiện... Trong đám từng cái hội nhóm viên, lại toàn bộ là tu chân giả, có thể di sơn đảo hải, trường sinh ngàn năm!

A a a a, thế giới quan ở giữa đêm hoàn toàn tan vỡ á!

[Xem thêm...]

Chương mới nhất

Nạp linh thạch
Chương Linh thạch

Chương 155: Một Vị Tiền Bối Đi Trên Đất Bằng Mà Cũng Ngã, Thì Đáng Sợ Nhường Nào?

0 Linh thạch

Chương 154: Đậu Đậu + Bạch Chân Quân

0 Linh thạch

Chương 153: Tầm Quan Trọng Của Một Người Đồng Đội Tốt

0 Linh thạch

Chương 152: Tu Luyện Cuồng Nhân Bạch Chân Quân!

0 Linh thạch

Chương 151: Bạch Chân Quân Bị Nẫng Đi Mất Rồi!

0 Linh thạch

Chương 150: Tượng Tiên Quân Vô Danh Khiến Người Ta Rung Động Con Tim

0 Linh thạch

Chương 149: Hệ Liệt Chói Mù Mắt!

0 Linh thạch

Chương 148: Chờ Mong

0 Linh thạch

Chương 147: “Có Cả” Là Có Ý Gì?

0 Linh thạch

Chương 146: Đi Dạo Phố Với Ta Đi

0 Linh thạch

Danh sách chương

Nạp linh thạch
Loading...
Chương Linh thạch

Bình luận