Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Đây là một thế giới huyền ảo. Nhân loại, yêu thú, huyền thú cũng chung sốn với nhau, mỗi chủng tộc đều có thế mạnh cũng như phương thức tu luyện phù hợp với chủng tộc của mình. Nhân loại tu huyền khí, yêu thú tu thân thể, huyền thú tu hồn niệm.

Truyền thuyết kể lại rằng trong hoang trạch vô tận có một tồn tại cực kỳ cường đại, chúng gọi là Yêu Vương.

Có Yêu Vương với thân thể vô cùng mạnh mẽ, có Yêu Vương am hiểu mê hoặc, có Yêu Vương lại am hiểu ảo thuật, lại có Yêu Vương với sức mạnh dời núi lấp biển, cũng không ít Yêu Vương hồn niềm có thể truy tung vạn dặm.

Yêu Vương rất ít khi xuất hiện trong thế giới nhân loại, nếu có xuất hiện thì cũng hóa thành nhân hình trà trộn trong nhân loại tìm kiếm phương pháp đột phá cảnh giới ...

[Xem thêm...]

Hết sức lưu ý

Hiện tại truyện "Cửu Tinh Thiên Thần Quyết" chỉ hỗ trợ đọc trên Điện thoại (smartphone). Vui lòng sử dụng điện thoại để truy cập vào website và đọc truyện này.

Chương mới nhất

Nạp linh thạch
Chương Linh thạch

Chương 1628: Đại kết cục.

0 Linh thạch

Chương 1627: Lên ngôi.

0 Linh thạch

Chương 1626: Nhân Tộc tiến công!

0 Linh thạch

Chương 1625: Ngàn năm sau. (2)

0 Linh thạch

Chương 1624: Ngàn năm sau. (1)

0 Linh thạch

Chương 1623: Cửu Lê. (2)

0 Linh thạch

Chương 1622: Cửu Lê. (1)

0 Linh thạch

Chương 1621: Long Đế cùng Đằng Vân. (2)

0 Linh thạch

Chương 1620: Long Đế cùng Đằng Vân. (1)

0 Linh thạch

Chương 1619: Tánh mạng chung kết?

0 Linh thạch

Danh sách chương

Nạp linh thạch
Loading...
Chương Linh thạch

Bình luận