Danh sách truyện


Hồng Liên Bảo Giám

Hồng Liên Bảo Giám

Chương 2190: Bắt đầu (Kết cục) (Hạ)

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Chương 1628: Đại kết cục.

Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung

Chương 3: Khách nhân

Tu La Đế Tôn

Tu La Đế Tôn

Chương 55: Mộ Dung thị khuất phục

Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ

Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ

Cô em gái tuổi teen của tôi

Cô em gái tuổi teen của tôi

Chương 8: Bữa Tối Không Khoa Học

Đại Nghịch Chi Môn

Đại Nghịch Chi Môn

Chương 210: Về phe ngươi

Tranh Bá Thiên Hạ

Tranh Bá Thiên Hạ

Chương cuối: Tranh bá thiên hạ

Thần Ma Thiên Tôn

Thần Ma Thiên Tôn

Chương 1435: Sắc phong (Đại kết cục)(3)

Ngã Dục Phong Thiên - TG: Nhĩ Căn

Ngã Dục Phong Thiên - TG: Nhĩ Căn

Chương 2432: Cô phàm một mảnh ngày vừa đến

Thần Đạo Đan Tôn

Thần Đạo Đan Tôn

Chương 3459: Tịch Diệt

Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 3180: Lại gặp ác thú. (Thượng)

Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn

Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn

Chương 730: Ngươi muốn gia nhập Bác Bì Quân sao? (Hạ)

Phong Ấn Tiên Tôn

Phong Ấn Tiên Tôn

Chương 0322: Chinh phục thiên hạ . (Thượng)

Đại Niết Bàn

Đại Niết Bàn

Q.7 - Chương 15 - Cứ Như Thế Chạy Tới Vĩnh Hằng (3).

Đường Chuyên

Đường Chuyên

Q.24 - Chương 61 - Hổ Phách.

Kiếm Đạo Độc Thần

Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 437: Phần thưởng tới tay. (Hạ)

Thiên Vu

Thiên Vu

Chương 1351: Vũ trụ hẹn gặp lại (2).

Vũ Cực Đỉnh Phong

Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 500: Linh mạch của Lạc Kiếm tông

Thần Ma Hệ Thống

Thần Ma Hệ Thống

Chương 1880: Toàn trí toàn năng (Đại kết cục) (2)

Thần Khống Thiên Hạ

Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2777: Ta có lẽ còn chưa xem như vô địch! (2)

Thần Tọa

Thần Tọa

Chương 1563: Thần tọa cuối cùng - Đại kết cục. (5)

Quan Bảng

Quan Bảng

Chương 3100: Vẻ mặt tươi cười

Tinh Giới

Tinh Giới

Chương 780: Dòng sông thời gian. (1)

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 5024 Đại kết cục.

Thanh Quan

Thanh Quan

Chương 1228: Đại kết cục.

Linh Chu

Linh Chu

Chương 2000: Một khúc Phá Mai. (2)

Hoành Tảo Hoang Vũ

Hoành Tảo Hoang Vũ

Chương 1593: Đại kết cục.

Y Tiên Thiểu

Y Tiên Thiểu

Chương 2057: Bờ bên này, bờ bên kia.

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1126: Thiên đạo pháp tắc