Truyện hoàn thành


Hồng Liên Bảo Giám

Hồng Liên Bảo Giám

Chương 2190: Bắt đầu (Kết cục) (Hạ)

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Chương 1628: Đại kết cục.

Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung

Chương 3: Khách nhân

Tranh Bá Thiên Hạ

Tranh Bá Thiên Hạ

Chương cuối: Tranh bá thiên hạ

Thần Ma Thiên Tôn

Thần Ma Thiên Tôn

Chương 1435: Sắc phong (Đại kết cục)(3)

Ngã Dục Phong Thiên - TG: Nhĩ Căn

Ngã Dục Phong Thiên - TG: Nhĩ Căn

Chương 2432: Cô phàm một mảnh ngày vừa đến

Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 3180: Lại gặp ác thú. (Thượng)

Đại Niết Bàn

Đại Niết Bàn

Q.7 - Chương 15 - Cứ Như Thế Chạy Tới Vĩnh Hằng (3).

Đường Chuyên

Đường Chuyên

Q.24 - Chương 61 - Hổ Phách.

Thiên Vu

Thiên Vu

Chương 1351: Vũ trụ hẹn gặp lại (2).

Thần Ma Hệ Thống

Thần Ma Hệ Thống

Chương 1880: Toàn trí toàn năng (Đại kết cục) (2)

Thần Khống Thiên Hạ

Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2777: Ta có lẽ còn chưa xem như vô địch! (2)

Thần Tọa

Thần Tọa

Chương 1563: Thần tọa cuối cùng - Đại kết cục. (5)

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 5024 Đại kết cục.

Thanh Quan

Thanh Quan

Chương 1228: Đại kết cục.

Linh Chu

Linh Chu

Chương 2000: Một khúc Phá Mai. (2)

Hoành Tảo Hoang Vũ

Hoành Tảo Hoang Vũ

Chương 1593: Đại kết cục.

Y Tiên Thiểu

Y Tiên Thiểu

Chương 2057: Bờ bên này, bờ bên kia.

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1126: Thiên đạo pháp tắc

Đế Tôn

Đế Tôn

Chương 2922: Đế Tôn. (2)

Đế Quân

Đế Quân

Chương 1432: Thiên địa. (2)

Đan Vũ Càn Khôn

Đan Vũ Càn Khôn

Chương 1839: Đại kết cục. (4)

Độc Tôn Tam Giới

Độc Tôn Tam Giới

Chương 3613: Đại thế giới truyền thuyết.