Tu La Đế Tôn

Tu La Đế Tôn

Thạch Hạo, một thiếu niên bị cường giả tuyệt thế đoạt xá, hắn dựa vào nghị lực mạnh mẽ nên đoạt xá ngược lại, đạt được mảnh vỡ trí nhớ của cường giả, từ đây bước lên con đường nghịch thiên, mở ra truyền kỳ thuộc về chính mình.

Thiên tài phải quỳ xuống trước mặt ta, kẻ không phục… CHẾT!

Truyện theo motip hài hước, nhiều gái nhưng không thiếu quyết đoán và sát phạt.

[Xem thêm...]

Chương mới nhất

Nạp linh thạch
Chương Linh thạch

Chương 55: Mộ Dung thị khuất phục

0 Linh thạch

Chương 54: Chính diện chống Thí Nguyệt Cung

0 Linh thạch

Chương 53: Giết vào Mộ Dung phủ

0 Linh thạch

Chương 52: Sở Binh mời chào

0 Linh thạch

Chương 51: Tiền chuộc

0 Linh thạch

Chương 50: Thập đại gia tộc giết tới

0 Linh thạch

Chương 49: Ra vẻ đạo mạo, xử lý tất cả

0 Linh thạch

Chương 48: Vô sỉ

0 Linh thạch

Chương 47: Bán mình chôn phụ thân

0 Linh thạch

Chương 46: Đến nhà xin lỗi

0 Linh thạch

Danh sách chương

Nạp linh thạch
Loading...
Chương Linh thạch

Bình luận